חלק א': שירי המעלות – מבנה ומשמעות

בשיעור זה נעסוק באוסף המזמורים "שירי המעלות". המזמורים קשורים זה בזה לא רק בכותרת המשותפת אלא גם בתוכן: העלייה לארץ ישראל, לירושלים ולמקדש. האוסף מתחלק לשלוש קבוצות של חמישה מזמורים המתארים את תהליך העלייה לארץ ושיקומה הגשמי והרוחני: עליית המשורר מהגלות לארץ ישראל ולירושלים (ק"כ-קכ"ד), תיאור הבנייה והשיקום המחודש של ארץ ישראל לקראת שיבת ציון (קכ"ה-קכ"ט), התפתחות דתית של המשורר בהתקרבו למקדש פנימה ופגישתו עם הכוהנים (ק"ל-קל"ד). לשיעור מצורף ביאור אומנותי לסיפורו של אוסף "שירי המעלות", שנעשה בידי שלומי צ'רקה. (34 דקות)

דילוג לתוכן