מבוא למעגל הרביעי

זו היחידה האחרונה באוסף השני 'לדוד'. היחידה מתארת את סוף ימיו של דוד ואת העברת המלכות מדוד אל שלמה בנו. ביחידה יש שיקוף של חיי דוד ותיקון של מלכותו. בסרטון נעמוד על הקשרים הלשוניים הפנימיים שבתוך יחידת המזמורים ועל משמעותם ונבאר את התהליך שמתחולל לאורך יחידת המזמורים. (17 דקות)

דילוג לתוכן