המשך מזמורים כ"ה - ל"ד המעגל השלישי

מבנה המעגל השלישי (כ"ה-ל"ד) – המעגל השלישי מתאר תהליך של מעבר מבקשה לעזרה מתוך מצוקה אל הלל והודאה לאחר הצלה. נעמוד על הקשר בין המזמורים המרכיבים את המסגרת החיצונית של המעגל (כ"ה, ל"ד) המדגיש את המעבר מבקשה אל הודאה.

בני גזונדהייט: מצרה לרווחה – פרשנות הקשרית באוסף מזמורים כ"ה-ל"ד, מגדים - ביטאון לענייני מקרא, גיליון נ"ה (ניסן תשע"ד), הצגה גרפית עמ מקבילות בעמוד 36.

בשיעור זה נמשיך לסקור את תוכנם של המזמורים כ"ה - ל"ד במעגל השלישי של ספר תהילים. (37 דקות)

דילוג לתוכן