האוסף השני 'לדוד'

בסרטון זה נבאר את מבנהו ומשמעותו של האוסף השני 'לדוד' המצוי בספר השני לתהלים. אוסף זה עוסק בחיי דוד ובמלכותו הממשיים. בסרטון נעמוד על המסגרת הספרותית שמקיפה את האוסף ונבארה לאור נבואת נתן הנביא. בהמשך נבאר את החלוקה הפנימית של האוסף לחמישה חלקים המכוננים את משמעותו. לבסוף נאפיין את המסר הכללי של האוסף לאור פרשנותם הייחודית של חז"ל. (17 דקות)

דילוג לתוכן