האוסף האחרון "לדוד" (קל"ח-קמ"ה)

מיקומו של האוסף האחרון "לדוד" מפתיע שהרי בסוף הספר השני (ע"ב, כ') מסתיים האוסף המתאר את חייו דוד. דמותו של דוד מסמלת בספרי הנבואה את חזון חזרת המלכות לישראל העתידית. בתיאורים של חזרת עם ישראל לארצו ובניין ירושלים בימי שיבת ציון, דמותו של דוד מסמלת את חזרת מלכות בית דוד הממשית ליושנה. בהתאם לכך גם רצף המזמורים של האוסף האחרון לדוד מתאר את תהליך השיקום מצרות הגלות לקראת חזרת מלכות בית דוד. אולם, התיאור אינו נשאר ברמה הלאומית בלבד, אלא פונה לכלל באי עולם (קל"ח, ד; קמ"ד, י). המזמור האחרון ברצף, "תהלה לדוד" (קמ"ה), מביא את התהליך אל שיאו כאשר דוד מזמין את העולם כולו להכיר במלכות ה' ולהצטרף לדברי ההלל. תיאור זה מתפרט במזמורים הבאים שחותמים את ספר תהילים (קמ"ו-ק"נ).
(41 דקות)

דילוג לתוכן