שלושת אוספי ההלל בספר החמישי

סרטון זה מסכם את שלושת אוספי ההלל מתוך נקודת המבט הכוללת של הספר החמישי. נציג כיצד האוספים הם החוט השוזר העובר לאורכו של כל הספר החמישי והוא מבטא את מהלך הגאולה בימי שיבת ציון ולעתיד לבוא. נציג את הקשרים הפנימיים בין אוספי ההלל המבטאים את דרכה של הגאולה. לבסוף נבאר את אוספי ההלל לאור הברכות שנתכנו בידי חז"ל לאמירת אוספי ההלל בתפילה ונסביר כיצד מהלך זה מתקשר לפרשנות ההקשרית של אוספי ההלל כחלק מסיפור הגאולה של הספר החמישי. (34 דקות)

דילוג לתוכן