ספר תהילים כספר

מבוא – בסרטון זה נבאר דרכה של הפרשנות ההקשרית ואת מטרותיה, נעמוד על סיפורו הכולל של ספר תהילים דרך עיון בחלוקתו לחמישה ספרים והבנת מאפייני חתימות הספרים ונחתום ברקע ההיסטורי שעומד מאחורי ספר תהילים. (6 דקות)

שיעורים בנושא

דילוג לתוכן