ספרים שני ושלישי: מבנה ומשמעות

ספרים שני ושלישי: מבנה ומשמעות – הספר השני מבטא את בניית ירושלים ומלכות דוד והספר השלישי את תהליך החורבן. בסרטון נעמוד על המבנה הכללי של שני הספרים. במרכז הספרים עומד האוסף השני 'לדוד' ומסביו ניצבים באופן כיאסטי מזמורי 'לאסף' ומזמורי 'לבני קרח'. סידור זה מבטא את המשוררים הצמודים למקדש. סידור הספרים מבטא את מבנה המקדש ובמרכזו דמותו של דוד שחלמה על בניית המקדש. מבנה זה עומד ביסוד מזמורים הספרים כפי שנבאר בסרטונים הבאים. (17 דקות)

דילוג לתוכן