מזמור פ"ט

מזמור זה חותם את הספר השלישי ומתאר את חורבן מלכות בית דוד. המזמור מתאר תלונה מאד קשה כלפי ה' המקבלת משמעות חדשה לאור הפרשנות ההקשרית. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לנבואת נתן אל דוד כאשר רצה לבנות בית לה' בנוסף נעסוק בקשר בין המזמור למגילת איכה המבטא את חורבן המקדש, ובקשר לסיפור תבערה שבספר במדבר. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור בספר תהלים: נבאר את חתימתו הקצרה של הספר ואת מיקומו של המזמור בהקשרו הרחב של ספר תהלים. ונחתום בקשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים ונחשוף את הרצף הסיפורים שביחידה. (25 דקות)

דילוג לתוכן