מזמור נ'

מזמור זה מתאר התגלות אלוהית המלווה בתוכחה על ההשקפה הרואה בהקרבת קורבנות כתכלית בפני עצמה ותוכחה על הרשעים המתהדרים בשמירה על חוקי ה' אך בפועל הם בעלי מידות רעות. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ואת הקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעסוק בהקשרו של המזמור בתוך הספר השני לתהלים – מזמור מ"ט מהווה נקודת מעבר בין מזמורי 'לבני קרח' לבין האוסף השני 'לדוד'. לבסוף נעמוד על הקשר בין מזמורנו לתיאורי התגלות ה' בהר סיני ונבאר את משמעותו. (12 דקות)

דילוג לתוכן