מזמור י"ד

מזמור י"ד: מבנהו ומשמעותו כסיום החטיבה הראשונה בספר הראשון בתהילים 

מזמור י"ד מתאר את הרשעים ואת שחיתות החברה, כאשר ה' יושב בשמים למשפט ומחפש בני אדם טובים עלי אדמות, אשר דורשים את א-להים. הרשעים ייענשו והצדיקים יעסקו בתיקון הדור, כבסיס לשמחה של ישועת ישראל בימי שיבת ציון. מיקום המזמור בסוף החטיבה הראשונה (ג'-י"ד) מסכם את המסקנות ואת המסרים שלה. נסכם את החטיבה הראשונה וניתן סקירה קצרה על מבנה הספר הראשון (א'-מ"א) על פי ארבע החטיבות שלו (ג'-י"ד; ט"ו-כ"ד; כ"ה-ל"ד; ל"ה-מ"א).

דפי מקורות

מזמור יד סוף חטיבה (PPT)

דילוג לתוכן