מזמור ח' - חלק 3

מזמור ח', מיקומו בחטיבה הראשונה ובספרי המקרא

בשיעורים הקודמים עסקנו בניתוח מזמור ח' (#4) ובמיקומו במרכז החטיבה ג'-י"ד (#5). בשיעור הבא (#6) נדון במקבילות עם ספרים אחרים בתנ''ך ובתרומתן להבנת מזמורי תהלים. נתמקד במקבילות בין תהלים וספר איוב. מהמקבילות הרבות עולה, שקיים ביניהם כעין "ויכוח" אמוני-פילוסופי עמוק המציג שתי תפיסות עולם שונות. כך נמשיך לגלות את התובנות ואת המסרים הנפלאים העולים מקריאת המזמורים בהקשרם הרחב עם מזמורים אחרים ועם שאר ספרי המקרא. 

דילוג לתוכן