מזמור ו'

מזמור ו': תפילה מחזקת ומקבילות עם ספר ירמיהו

המשורר מתפלל מתוך מצוקתו מאויביו לישועת ה' ובסוף המזמור הוא מודה לה' על ששמע את תפילתו. אין כאן תיאור הצלה, אך מסתבר שעצם התפילה מחזקת את המשורר! המקבילות עם המזמור הקודם ועם ספר ירמיה תורמות רבות להבנת המסרים של מזמור ו! 

דפי מקורות

#10 מזמור ו' (PPT)

#10 מזמור ו (PDF)

דילוג לתוכן