מזמור ה'

מזמור ה': הצלה מהרשעים והכניסה למקדש  

במזמור ה' המשורר מתפלל לבוא אל בית ה' לאחר התרחקות שלו מהרשעים. הוא נערך רוחנית לקראת כניסתו להיכל ה'! נדון כיצד המזמור משתלב במזמורים הסמוכים לו בספר תהלים, וגם מתכתב עם חיי דוד. 

דפי מקורות

Shiur #9 מזמור ה' (PDF)

Shiur #9 מזמור ה' (PPT)

דילוג לתוכן