מזמור א'

לספר תהילים יש משמעות מיוחדת לכל אחד ואחת מאיתנו. מזמור א' (יחד עם מזמור ב') מהווה את הפתיח לכל ספר תהלים, ומציג את הגישה הדתית והתורנית של המשורר: הוא בוחר בתורת ה' מתוך בחירה חופשית ואחריות אישית. לפי ה"פרשנות ההקשרית" יש משמעות למיקום של כל מזמור ולמקבילותיו הלשוניות עם מזמורים אחרים וספרים אחרים במקרא, אשר מאוד עשירים במזמור א', ובכך הוא מהווה שער כניסה הולם לעולמו של ספר תהלים.

דילוג לתוכן