מזמור א'-ב'

בספר תהלים יש מקבילות רבות (intertextuality) עם ספרי מקרא אחרים המאפשרת תובנות חשובות להבנת המזמורים. בתחילת השיעור ניתן סקירה כללית קצרה על כל ספרי המקרא, כדי לבחון בהמשך מבחר של כמה מקבילות מובהקות של מזמור א'-ב' ומזמורים אחרים. היישום בפרשנות ההקשרית כשיטה פרשנית תורמת רבות להבנתנו של המשמעות של המקבילות.

דילוג לתוכן