מבוא לספר השלישי

בסרטון נעסוק במבנה ובמשמעות של הספר השלישי. בסרטון נבאר את היחס בין אוספי 'אסף' ו-'לבני קרח' בספר השלישי לאוספים אלו בספר השני. הבסיס להבנת השווה עומד על האוסף השני 'לדוד' שעומד בתווך. מבנה זה מתאר את מבנה המקדש כאשר השוערים-הלווים עומדים בכניסה וביציאה. אוספי המשוררים בספר השני באים לתאר כיצד לכונן את בניין ירושלים ובספר השלישי האוספים מתארים את הגעגועים למקדש וירושלים לאחר חורבנו. (12 דקות)

דילוג לתוכן