הכותרות בספר תהילים: גילוי מבנה ומשמעות

לאורך חמשת ספרי תהילים מופיעות כותרות רבות ושונות, אשר מעצבות את כל ספר תהילים ומשקפות את הסיפור שלו!
ב-13 מזמורים בספר תהלים מופיע בכותרת גם ציון ביוגרפי מחיי דוד כאשר:
• 4 מופיעים בספר הראשון (ג'; ז'; י"ח; ל"ד),
• 8 בספר השני (נ"א; נ"ב; נ"ד; נ"ו; נ"ז; נ"א; ס'; ס"ג)
• ורק אחד בספר החמישי (קמ"ב).
עיון בכותרות של ספרי תהילים עוזר לגלות את מבנה הספר ומשמעותו.

דפי מקורות:

הכותרות בספר תהילים (PPT)

דילוג לתוכן