אודות

אתר 'תהלים' מאגד בתוכו חומר לימודי רב ועשיר על ספר תהלים בצורה של קורס מקיף, הרצאות מוקלטות, מאמרים, חומרי הדרכה גרפיים, ומצגות. הפרשנות באתר מבוססת על עקרונות הפרשנות ההקשרית.

על הפרשנות ההקשרית

ספר תהלים, הראשון מספרי הכתובים, מתאפיין בכמה תכונות ייחודיות: הוא מהווה קובץ עשיר של מזמורים המיוחסים לדוד, למשוררים ולמחברים שונים נוספים. המזמורים משתייכים לסוגים שונים שחלקם קשורים בעבודת המקדש או במעמדים (טקסים) שונים, חלקם קשורים לביוגרפיה של דוד ולמאורעות היסטוריים, וחלקם עומדים בפני עצמם; יש בהם קינות, בקשות ותפילות בימי מצוקה, מזמורי תוכחה וחוכמה, מזמורים של המלכת ה' על ישראל והעמים, מזמורי הלל והודאה על הצלה, ועוד. המזמורים מתייחסים ומשקפים תקופות שונות ומגוונות: תקופת מלכות דוד בימי בית ראשון, ימי חורבן וגלות, תקופת שיבת ציוןותקוות לקראת הגאולה העתידית. הרושם הראשוני המתקבל מספר תהלים הוא שהוא אוסף עשיר ומגוון של מזמורים שונים ללא סדר ועריכה כלשונו של רבי אברהם בן עזרא בהקדמתו לפירושו לספר תהלים: "האמת שכל מזמור ומזמור עומד בפני עצמו".

היות ומזמורי תהלים הם ביטוי לנקודת המבט של האדם ומחמת המגוון העשיר של המזמורים על סוגיו השונים, מזמורים רבים מצאו באופן טבעי את מקומם בסדר התפילות של ישראל. מעבר לכך, ישראל אימצו את המזמורים כתפילות בזמנים מיוחדים או בעיתות צרה, ואף יש שנהגו לקרוא את מזמורים תהלים בכל יום באופן קבוע כביטוי דתי עמוק של שיח הלב עם ה' בדברי תפילה ותחנונים. מסיבה זו מזמורי תהלים רבים שגורים בפיות עם ישראל, הרבה יותר מחלקים נרחבים של שאר ספרי המקרא.

פרשנות ספר תהלים לאורך הדורות, החל מחז"ל ועד ימינו אנו, התמקדה בהבנה נקודתית של המזמור הבודד בספר תהלים, מבנהו ומשמעותו. בעשורים האחרונים נוצרה מגמה חדשה בפרשנות ספר תהלים הנקראת 'פרשנות הקשרית' (Contextual Psalter interpretation), בה מנסים להבין את ספר תהלים כמכלול וכיצירה ספרותית מקיפה מפתיחת הספר על חתימתו. עמדה פרשנית זו ניגשת למזמורי ספר תהלים מתוך שלושה מימדי קריאה: הראשון – הבנת המזמור הבודד מתוך מיקומו והקשרו, הן ביחס למזמורים הסמוכים אליו והן ביחס למערך הכולל של המזמורים בו הוא נמצא; השני – הבנת מבנה הספר – הן של כל יחידת מזמורים בספר והן של הספר כולו לאור סידור יחידות המשנה; השלישי – הבנת ספר תהלים ומזמוריו לאור הקשרים בינהם למקומות אחרים במקרא. פרשנות זו מסתמכת על עקרונות פרשניים-ספרותיים ומגמתה הראשית היא הבנת סיפורו של ספר תהלים.

אודות המחבר

ד"ר בנימין גזונדהייט הוא בוגר ישיבת הר עציון ובעל סמיכה לרבנות, במקצועו הוא רופא ילדים בתחום האונקולוגיה והוא עוסק במחקר רפואי, וכן בעל תואר PhD בתחום האתיקה הרפואית.

בשנים האחרונות עסק בעיון ובביאור נרחב של התפילה (www.tefilah.org), ומתוך כך נמשך ללימוד ספר תהלים ולהוראתו במסגרות שונות. הוא פירסם מספר מאמרים בנושא ומכין ספר מקיף: "ספר תהלים כספר – לפי הפרשנות ההקשרית".

עוד אתרים של ד”ר גזונדהייט:

אתר תפילה- https://tefilah.org
אתר אתיקה יהודית ברפואה- https://jewishmedicalethics.org

האתר והספר מוקדשים לע"נ אביו אברהם יונה גזונדהייט ז"ל.

דילוג לתוכן